Lyssna
Anmälan är stängd.

Informationsmöte om ansökan till Erasmus+ ICM, utlysning 2023 inom högre utbildning

Välkommen på informationsmöte om ansökan till Erasmus+ International Credit Mobility (ICM), utlysning 2023. Anmäl dig senast den 8 januari.

Vi vänder oss främst till dig som inte har sökt inom programmet under programperioden 2021-2027 och som är intresserad av att söka.
Under mötet kommer vi att gå igenom programmet i korthet och visa hur ansökan och ansökningsprocessen ser ut. Läs gärna igenom informationen om Erasmus+ ICM på vår hemsida innan mötet.

Information om Erasmus+ ICM

Anmälan

Anmäl dig senast den 8 januari.

Anmälan informationsmöte om ansökan till Erasmus+ ICM

Ett informationsmöte med samma innehåll erbjuds även 19 januari på eftermiddagen.

Informationsmöte om ansökan till Erasmus+ ICM den 19 januari