Anmälan är stängd.

Välkommen till det årliga seminariet med fokus på programmen Linnaeus-Palme och MFS. Du får en inblick i UHR:s verksamhet och i programmens förutsättningar och villkor. Samtidigt har du en chans att möta inspirerande kollegor från hela Sverige.

Program

09.30   Registrering

10.00   Förmiddagspass

  • Välkommen
  • Information om UHR (Blerina Rabushaj, UHR)
  • Information om ASEM-DUO (Anneli Lindberg, UHR)
  • Revision inom programmen (Alexander Lindkvist, PwC)
  • Information om Minor Field Studies (Jacob Dygéus, UHR)

12.30   Lunch

13.15   Eftermiddagspass

  • Pilot Linnaeus-Palme programutveckling (Magnus Hallbåter, UHR)
  • Information om Linnaeus-Palme (Anneli Lindberg, Eva Lundqvist, Blerina Rabushaj, UHR)
  • Frågestund med handläggare samt fika

15.00   Avslutning

Anmälan

Du anmäler dig till seminariet via länken senast den 7 november.

Anmälan till "Information och inspiration - Linnaeus-Palme och MFS"