Lyssna

Informationsmöte för Erasmus Mundus-insatser 2024

Mötet erbjuder information om 2024 års utlysning av Erasmus Mundus-insatser: teknisk programinformation, samt tips och råd för att ansöka.

Mötet leds av det centrala programkontoret, the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) och presenterar Erasmus Mundus insatsens två olika delar: Erasmus mundus gemensamma masterprogram och Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram.

Mötet hålls på engelska och du hittar mer information samt ett program på EACEA:s hemsida. Har du inte möjlighet att delta kommer mötet att spelas in och göras tillgängligt på EACEA:s hemsida.

Om anmälan

Föranmälan krävs.

Online info session: Erasmus Mundus Action 2024

Frågor? Kontakta EACEA på EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu eller oss på UHR på eplushogre@uhr.se.