Lyssna
Anmälan är stängd.

Informationsmöte för Erasmus+ partnerskap

Vill din organisation arbeta med internationella samarbeten genom Erasmus+? Välkommen på ett seminarium där du får veta mer om möjligheterna inom Erasmus+ samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap!

Under det här seminariet får ni information om hur ni kan söka medel för projekt inom Erasmus+ partnerskap, antingen samarbetspartnerskap eller småskaliga partnerskap.

Läs mer om programmet Erasmus+ samarbetspartnerskap.

Läs mer om programmet Erasmus+ småskaliga partnerskap.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för är bland annat planering/administration, nätverksevenemang och lärandeaktiviteter, möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial, anordna konferenser, informera om och marknadsföra era projektresultat.

Anmälan

Anmäl dig senast 12 december.

Anmälningsformulär till informationsmötet

Agenda och länk till mötet skickas ut till er som har anmält er några dagar före mötet.