Lyssna

Informationsmöte inför ansökan till Erasmus+ yrkeskunskapscentrum (online)

EU-kommissionen arrangerar det webbsända informationsmötet där du får veta mer om programmet, prioriteringar, hur ni förbereder och skriver ansökan med mera. Mötet hålls på engelska.

Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Om mötet: Online informations session: Centres of Vocational Excellence 2022 på EACEA:s webbplats

Informationsmötets webbsändning: Information session - Centres of Vocational Excellence, 7 march 2022, 13:45 (EU-kommissionens webbplats)

Har du frågor om Erasmus+ yrkeskunskapscentrum och informationsmötet, kontakta EACEA-EPLUS-VET@ec.europa.eu

Erasmus+ yrkeskunskapscentrum

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar