Informationsmöte om Erasmus+ innovationsallianser (online)

Vill din organisation vara med och bidra till Europas innovationskraft? Då ska du anmäla dig till informationsmötet om Erasmus+ innovationsallianser.

Innovationsallianser syftar till att stärka Europas innovationskraft genom samarbete och kunskapsutbyte mellan högre utbildning och yrkesutbildning, näringsliv och forskning. De syftar också till att stärka tillgången till kompetens och att adressera matchningsproblematik. Fokus ska ligga på digitala och gröna kompetenser.

Ansökningsomgången för Erasmus+ innovationsallianser är öppen. Sista ansökningsdag är den 7 september 2021 klockan 17:00. Du ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA.

Mer om Erasmus+ innovationsallianser på EU-kommissionens webbplats

Delta i mötet

Du behöver inte anmäla dig i förväg till det webbstremade mötet. Länk till mötet och mer information:

Info-session: New call for proposals Erasmus+ Alliances for Innovation 2021 på EACEA:s webbplats

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar