Vill er organisation driva långsiktiga och strategiska mobilitetsprojekt inom Erasmus+programmet? Då ska ni anmäla er till detta informationsmöte om Erasmusackreditering.

En ackreditering ger er organisation möjlighet att årligen söka medel för att kunna genomföra utbyten och kompetenshöjande aktiviteter i Europa. Aktiviteter som ni kan söka medel för är bland annat studier och praktik utomlands för era elever/studerande och jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands för er personal. 

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet ackreditering och hur man kan förbereda sig inför en ackrediteringsansökan.

Mer information om ackreditering

Mer detaljerad information om nya Erasmus+programmet publiceras under mars - april på utbyten.se.

Agenda och länk till mötet skickas ut några dagar före mötet till dem som har anmält sig.

Anmälningsformulär till informationsmötet