Lyssna
Anmälan är stängd.

Informationsmöte om Erasmus+ mobilitet ackreditering

Vill din organisation driva långsiktiga och strategiska mobilitetsprojekt inom Erasmus+programmet? Då ska du anmäla dig till vårt informationsmöte om Erasmusackreditering.

En ackreditering ger er organisation möjlighet att årligen söka medel för att kunna genomföra utbyten och kompetenshöjande aktiviteter i Europa. Aktiviteter som ni kan söka medel för är bland annat studier och praktik utomlands för era elever/studerande och jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands för er personal. 

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet ackreditering och hur man kan förbereda sig inför en ackrediteringsansökan.

Mer om Erasmusackreditering

Anmäl dig

Anmäl dig senast 23 augusti:

Anmälan till informationsmötet Erasmus+ ackreditering 25 augusti 2022

Agenda och länk till mötet skickar vi ut dagen före mötet till dem som har anmält sig.