Lyssna
Anmälan är stängd.

Informationsmöte om Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt

Vill din organisation arbeta med internationella utbyten genom Erasmus+? I det här mötet informerar vi om hur ni kan söka projektmedel för ett så kallat korttidsprojekt inom Erasmus+ mobilitet.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för är bland annat studier och praktik utomlands för era elever/studerande, och jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands för er personal. 

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt och vilka aktiviteter ni kan genomföra.

Agenda och länk till mötet skickar vi ut några dagar före mötet till dem som har anmält sig.

Anmälan

Anmäl dig senast den 11 oktober:

Anmälan till informationsmöte Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt 13 oktober 2021

Mer om Erasmus+ mobilitet

Erasmus+ mobilitet - elevutbyten, yrkespraktik och kompetensutveckling

 

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar