Lyssna
Anmälan är stängd.

Vill din organisation arbeta med internationella samarbeten genom Erasmus+? I det här mötet informerar vi om hur ni kan söka projektmedel för småskaliga partnerskap och samarbetspartnerskap.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för är bland annat planering/administration, nätverksevenemang och lärandeaktiviteter, möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial, anordna konferenser, informera om och marknadsföra projektresultaten.

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ partnerskap.

Anmälan

Anmäl dig senast 3 december.

Anmälan till informationsmöte Erasmus+ partnerskap 7 december 2021

Agenda och länk till mötet skickar vi ut några dagar före mötet.

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar