Anmälan är stängd.

Informationsmöte om Erasmus+ projektsamarbeten: Erasmus Mundus, Jean Monnet, kapacitetsuppbyggnad, samarbetspartnerskap och innovationsallianser

Välkommen på ett informationsmöte och en introduktion till Erasmus+ projektsamarbeten inom Erasmus+.

Under mötet får du övergripande information om Erasmus+ samarbetsprojekt och genomgång av möjligheterna som finns för ditt lärosäte att ansöka om medel för att genomföra samarbetsprojekt.  

Mötet spelas in och kommer att kunna ses i efterhand.

Anmälan till informationsmötet

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar