Lyssna
Anmälan är stängd.

Informationsmöte om Erasmus+ småskaliga partnerskap

Vill din organisation arbeta med internationella samarbeten genom Erasmus+? I det här mötet informerar vi om hur ni kan söka projektmedel för småskaliga partnerskap.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för är bland annat planering/administration, nätverksevenemang och lärandeaktiviteter, möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial, anordna konferenser, informera om och marknadsföra projektresultaten.

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ småskaliga partnerskap.

Anmälan

Anmäl dig senast 18 augusti:

Anmälan till informationsmöte för Erasmus+ småskaliga partnerskap (KA210) 22 augusti 2022

Agenda och zoom-länk skickas ut några dagar före mötet till anmälda.