Lyssna

Informationsmöte om Erasmus+ småskaliga partnerskap

Vill din organisation arbeta med internationella samarbeten genom Erasmus+? I det här mötet informerar vi om hur ni kan söka projektmedel för småskaliga partnerskap. Ingen föranmälan behövs.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för är bland annat planering/ administration, nätverksevenemang och lärandeaktiviteter, möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial, anordna konferenser, informera om och marknadsföra projektresultaten.

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ småskaliga partnerskap.

Ingen anmälan krävs, du ansluter till mötet via Zoom:

Anslut till informationsmöte om Erasmus+ småskaliga partnerskap