Lyssna
Anmälan är stängd.

Informationsmöte om rapportering och revision av LP-partnerskapsprojekt

För partnerskapsprojekt inom Linnaeus-Palme, beviljade i projektomgång 2019 och 2020, är sista datum för att skicka in slutrapport och revisionsrapport 28 februari 2023. Därför bjuder vi nu in till ett informationsmöte om rapportering.

På mötet går vi igenom vad som är bra att tänka på när du ska rapportera ett partnerskapsprojekt. Dessutom får du information om vad du bör tänka på om projektet även ska granskas av revisor.

Anmälan

Anmäl dig senast den 18 oktober:

Anmälan till informationsmöte om LP-rapportering 19 oktober 2022

Mötet genomförs digitalt via Zoom. Efter anmälan kommer du få en inbjudan med Zoomlänk skickad till din e-post.

Välkommen!

Handläggarna för Linnaeus-Palme programmet

Värt att notera

Administrationsbidrag (både projektbidrag och administrationsbidrag per deltagare) i programomgång 2019 och 2020 kommer att hanteras som ett schablonbidrag. Hela beloppet tillfaller projektet och är alltså inte föremål för återkrav om bidraget inte har nyttjats fullt ut.

Revisionsbidrag betalades inte ut för revisionsskyldiga projekt i programomgång 2019. Kostnader för revision är dock en giltig kostnad inom administrationsbidraget. I programomgång 2020 betalades revisionsbidrag om 12 000 kronor ut till projekt som beviljats 300 000 kronor eller mer och därmed ska revidera sina projekt.