Gå till huvudinnehåll

Informationsmöte: Projekt om gemensamma kvalifikationer inom yrkesutbildning

Vill din organisation söka bidrag för projekt som handlar om att utveckla gemensamma kvalifikationer inom yrkesutbildning? Välkommen till vårt informationsmöte i Stockholm.

Nu finns möjlighet att söka bidrag hos EU-kommissionen för projekt som syftar till att stödja förberedelserna inför, eller införandet av, gemensamma kvalifikationer inom yrkesutbildning. Utlysningen, inbjudan att söka, genomförs inom ramen för Erasmus+ programområde tre: stöd till politiska reformer.

Sista ansökningsdag är 31 januari 2018.

Inför ansökan anordnar vi ett informationsmöte där organisationer som är intresserade av att söka får veta mer och ställa frågor.

För vem?

Informationsmötet vänder sig i första hand till dig som representerar en yrkesutbildningsanordnare (gymnasial eller eftergymnasial nivå), ett företag, en industri- och handelskammare, en hantverksorganisation eller en bransch- eller yrkesorganisation. Dessa organisationer måste vara med i en ansökan för att den ska vara giltig.

Även anställda vid till exempel lokala eller nationella myndigheter, arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer, forskningsinstitut och ungdomsorganisationer kan vara med i en ansökan och delta vid mötet.

Anmälan

Du anmäler dig till informationsmötet via e-post till: angela.andersson(at)uhr.se