Lyssna
Anmälan är stängd.

Inspirations- och informationsmöte om Erasmus+ mobilitet ackreditering

Vill din organisation driva långsiktiga och strategiska mobilitetsprojekt inom Erasmus+programmet? Då ska du anmäla dig till vårt inspirations- och informationsmöte om Erasmusackreditering.

En ackreditering ger er organisation möjlighet att årligen söka medel för att kunna genomföra utbyten och kompetenshöjande aktiviteter i Europa. Aktiviteter som ni kan söka medel för är bland annat studier och praktik utomlands för era elever/studerande och jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands för er personal. 

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet Ackreditering och hur man kan förbereda sig inför en ackrediteringsansökan. Eftersom mötet äger rum fysiskt kommer det att finnas goda möjligheter till nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Mer information om Erasmusackreditering

Anmälan

Anmäl dig senast 19 augusti:

Anmälningsformulär till informationsmötet Erasmus+ ackreditering 2 september 2022

Agenda och information skickas ut veckan innan mötet äger rum.