Lyssna

Inspirationsdag för Linnaeus-Palme, Minor Field Studies och Praktikantprogrammet

Välkommen till vår digitala inspirationsdag där du bland annat får ta del av aktuella utredningar och lyssna till Sidas Afrika- och Asienexperter som ger sin bild av nuläget i de länder de verkar i.

Förmiddagen, klockan 9-12, är gemensam för alla som deltar.

Efter lunch håller vi tre programspecifika möten där du kan ta del av information kring programmen och ställa frågor till oss handläggare.

Tider för de separata programmötena på eftermiddagen är:

  • 13-14 Minor Field Studies, MFS
  • 13-14 Praktikantprogrammet
  • 14:15-15:15 Linnaeus-Palme

Du får också tillfälle att prata med andra deltagare.

Anmäl dig

Anmäl dig senast den 21 november:

Anmälan Inspirationsdag för Linnaeus-Palme, MFS och Praktikantprogrammet 25 november 2021

Mer om programmen

Linnaeus-Palme partnerskap

Linnaeus-Palme planering

Minor Field Studies, MFS

Praktikantprogrammet