Anmälan är stängd.

Arbetar du med skolfrågor på övergripande nivå eller i en förskola/skola och vill jobba med skolutveckling genom internationella samarbeten? Behöver du bidrag för att kompetensutveckla den pedagogiska personalen? Kom till vår inspirationsdag och lär dig mer om möjligheter med Erasmus+.

Förmiddagen innehåller en introduktion i Erasmus+ och de möjligheter som programmet erbjuder och eftermiddagen en workshop i hur du förbereder en projektidé. Vi ger dig även lite tips och råd kring projektledning.

Så använder ni Erasmus+

Samarbeten och utbyten inom Erasmus+ ger er möjlighet att kompetensutveckla personal genom kollegialt lärande, stärka kvalitetsarbetet, ge lärare, elever, skolledning och elevhälsa tillfälle att få värdefull input från omvärlden.

Ni kan söka bidrag för att ta fram något som behöver fördjupas eller utvecklas inom det pedagogiska arbetet, antingen genom samarbeten med flera länder eller genom jobbskuggning/deltagande i kurs på förskolor, skolor eller organisationer ute i Norden och övriga Europa.

I samarbetsprojekt kan skolledare, lärare, huvudmän och andra organisationer som är intresserade av att stärka skolans verksamhet delta. Elever kan också delta i aktiviteter anordnade inom ramen för dessa projekt där två eller flera programländer samlas kring ett visst tema. När det gäller projekt för kompetensutveckling för personal kan förskola/skola och huvudman ansöka och delta.

Teman kan till exempel vara utveckling av lärarprofessionen, klimatfrågan, entreprenörskap, digitalisering, inkludering, matematik, läs- och skrivinlärning, naturvetenskap och teknik, aktivt medborgarskap och förskolans utveckling.

Mer om de olika programdelarna

Jobbskuggning, fortbildning:

Erasmus+ mobilitet skola

Samarbetsprojekt:

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan enbart skolor

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer

Om du jobbar med yrkesämnen

Om du är intresserad av elevpraktik för yrkeselever eller jobbskuggning inom yrkesämnen mejlar du till ka1yrkes@uhr.se, Erasmus+ yrkessektorn för mer information om yrkesseminarium.

Anmälan

Skicka in din anmälan så snart som möjligt, men senast den 2 oktober.

Anmälan till inspirationsdag om Erasmus+ den 4 oktober (öppnas i nytt fönster)

Behandling av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter du lämnar i formuläret för att kunna kontakta dig i samband med evenemanget. Uppgifterna sparas i ett år.

Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter på Uhr.se