Internationaliseringsdagarna 2019- konferensen är fullbokad.

Årets tema är hållbar internationalisering. Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola står som värdar.

Hur skapar vi goda förutsättningar för att kunna arbeta hållbart med frågor som rör internationalisering? Hur kan internationalisering bidra till att skapa hållbar utveckling? Vilka utmaningar finns och hur bör vi arbeta? Dessa frågor vill årets internationaliseringsdagar synliggöra och belysa under det övergripande temat - hållbar internationalisering.

Program och anmälan hitar du här.