Internationaliseringsdagarna: från strategisk agenda till handling (fullbokat)

Obs! Konferensen är fullbokad! Årets konferens belyser exempel från lärosäten som på olika sätt arbetar med metoder kopplat till fyra utvalda delmål i internationaliseringsutredningen. Konferensen arrangeras lunch-till-lunch.

Mer information och anmälan på Uhr.se

Med konferensen vill vi på ett inspirerande sätt lyfta fram möjligheter och utmaningar i hur sektorn kan gå just från en strategisk agenda till konkret handling.

Program och praktisk information hittar du på Universitets- och högskolerådets webbplats. Anmälan är stängd då konferensen är fulltecknad. Vi ser över möjlighet till lokalbyte.

Internationaliseringsdagarna 2018: från strategisk agenda till handling

De fyra delmålen

Mål 1: Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och högskolor

Mål 3: Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella förståelse eller interkulturella kompetens

Mål 4: Anställda vid universitet, inklusive doktorander, har god internationell erfarenhet och starka internationella kontaktnät

Mål 8: System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är väletablerade