Anmälan är stängd.

Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling

Vill du veta mer om hur samarbetet inom EU:s strategi för Östersjöregionen fungerar och hur din organisation kan bli delaktig? Välkommen till workshop i Stockholm och lär mer och diskutera.

Allt fler av dagens utmaningar kräver samarbete över nationsgränser. Det är helt uppenbart när det gäller klimatåtgärder, energiförsörjning och migration, som inget land kan hantera ensamt. Detsamma gäller inom forskning, innovation och näringslivsutveckling.

Under workshopen berättar vi om strategin och hur samarbetet byggs upp. Du som deltar diskuterar utifrån konkreta exempel och får, under en del av workshopen, testa arbetsmetoden som ligger till grund för uppbyggnaden av processen.

Anmälan

Du anmäler dig senast den 10 januari:

Anmälan till workshop Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling

Program och inbjudan

Program och inbjudan Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling