Internationellt eTwinningseminarium på temat The Baltic Sea

Möt lärare från andra länder som angränsar till Östersjön och lär dig mer om hur temat kan användas i eTwinningprojekt. Du kommer också igång med planeringen av ett konkret samarbete tillsammans med en eller flera av de andra deltagarna. Sök en plats redan nu - men allra senast 17 augusti.

Om eTwinnings internationella seminarier

Inom eTwinning arrangeras regelbundet internationella seminarier, både på digital väg och på plats. Eventen arrangeras av ett eller flera eTwinningsupportcentrum (NSS). Seminarierna varar som regel i 2–3 dagar, då lärare från flera länder strålar samman både för kompetensutveckling och också för att hitta eTwinningpartner och starta ett självvalt samarbete.

eTwinningseminariet på temat Östersjön 24-25 september i Helsingfors 

Syftet med seminariet är att ge deltagarna tips på hur man kan samarbeta internationellt kring temat Östersjön. Under seminariet får deltagarna också möjlighet att hitta projektpartner och starta planeringen av ett självvalt eTwinningprojekt, som de senare genomför med eleverna.

Seminariet har ställts om till ett digitalt event. Deltagarna kommer från Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Baltikum. Seminariespråket är engelska

Hur söker jag?

Skicka oss en individuell ansökan via nedanstående länk senast 17 augusti. Också din arbetsgivare måste vara informerad om seminariet och vad det innebär. Vi kan inte ta i beaktande ansökningar där läraren inte matchar seminariets målgrupp. Förtur ges till lärare som redan är registrerade i eTwinning.

Till intressanmälan för seminariet på temat Östersjön 

Att delta i eTwinnings internationella seminarier


•Av deltagarna förväntar vi oss aktivt deltagande i hela programmet – vare sig programmet är på plats eller digitalt.
•Vid seminarium på plats, står eTwinning i Sverige (Universitets- och högskolerådet) för tåg- eller flygbiljett till närmaste flygplats/tågstation i mållandet, och för seminarieprogrammet (inklusive övernattning och måltider som hör till programmet). Bokning sker efter UHR:s anvisning.
•Vi förväntar oss även att deltagarna hittar en eller flera samarbetspartner samt startar ett självvalt eTwinningprojekt under seminariet, som de sedan genomför med eleverna.
•Efter seminariet vill vi att deltagarna håller en eTwinningpresentation eller workshop på sin skola, och bjuder in en kollega i sitt nystartade projekt.
•Vi ser också gärna att deltagarna senare deltar i en kort e-postintervju om sina projekterfarenheter.
•Som deltagare måste du vara registrerad i eTwinning. Är du inte registrerad men vill söka en plats så kan du registrera dig här.
eTwinningplattformen

Mer information

Har du frågor så kontakta oss gärna:

eTwinningteamet