Lyssna
Anmälan är stängd.

Internationellt seminarium för förskollärare och lärare i grundskolans tidiga år

Välkommen till ett tvådagarsseminarium i Brygge, Belgien där fokus ligger på årets eTwinningtema "Our future: beautiful, sustainable, together." Ansök om en plats senast den 15 september.

Om seminariet

Skolan är en plats som formar barn för livet. Inkludering, hållbarhet och inspirerande fysiska och digitala lärmiljöer är centrala för att skapa mening, delaktighet och lust att lära. Tillsammans med lärare från de nordiska länderna samt Belgien, Nederländerna och Luxemburg undersöks årets eTwinningtema: ”Our future: beautiful, sustainable, together.”

Utbyt erfarenheter och inled samarbeten med lärare från andra länder i Europa. Ni lär av varandra för att utveckla undervisningen i era respektive verksamheter. Deltagande lärare förväntas genomföra minst ett eTwinningprojekt som resultat av medverkan på seminariet.

Om anmälan

Anmäl dig senast den 15 september. Det finns fyra platser för svenska deltagare.

Anmälan till Internationellt seminarium för förskollärare och lärare i grundskolans tidiga år