Lyssna
Anmälan är stängd.

Introduktion till Erasmus+

Välkommen till en grundläggande presentation av vad Erasmus+ är och vilka möjligheter som ryms inom programmet som ett första steg till ett internationellt samarbete. Anmälan senast den 1 september.

Syfte

Är du nyfiken på hur din organisation skulle kunna samarbeta internationellt och utveckla personal, studerande eller hela organisationen? Under det här mötet informerar vi om det mest grundläggande med programmet Erasmus+.

Syftet med mötet är att personer utan någon erfarenhet av internationellt samarbete och av Erasmus+ ska få insikt i vad programmet innebär och vilka möjligheter som ryms samt vilka aktiviteter som kan finansieras inom ramen för internationellt samarbete.

Anmälan

Anmäl dig senast den 1 september. Agenda och länk till mötet skickas ut någon dag före mötet till dem som har anmält sig.

Länk till anmälan: https://link.webropol.com/s/anmalanintromote5sep2023