Anmälan är stängd.

Introduktionsdag för nya handläggare inom högre utbildning

En introduktion till UHR:s program för internationellt utbyte och samarbete inom högre utbildning. Dagen vänder sig till dig som nyligen börjat arbeta med frågorna.

Du kan till exempel arbeta som administratör, studie- och yrkesvägledare eller lärare, och som under det senaste året börjat arbeta med internationaliseringsfrågor på ett universitet eller en högskola.

Du får en introduktion till Erasmus+, Linnaeus-Palme, Minor Field Studies, Nordplus och våra andra internationella program för högre utbildning.

Observera att det är kostnadsfritt att delta men att platserna är begränsade. Intresset för evenemanget har varit stort så vi kan därför inte garantera en plats.

Program

09:30 Kaffe

10:00 Inledning, UHR:s roll som myndighet

10:15 ASEM-DUO, Stipendier för avgiftsskyldiga studenter, Nordplus, Minor Field Studies (MFS)

11:30 Lunch

12:30 Linnaeus-Palme, Erasmus+, Utbytestjänstgöring för tjänstemän, tips från handläggare, frågestund

14:30 Kaffe med fortsatt frågestund

15:00 Vi avslutar dagen

Anmälan

Anmälan är stängd.

Mer om programmen för samarbete och utbyte

ASEM-DUO

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

Erasmus+ kunskapsallianser

Erasmus+ förberedande besök

Jean Monnet

Linnaeus-Palme partnerskap

Linnaeus-Palme planering

Minor Field Studies, MFS

Nordplus högre utbildning

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter