Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Introduktionsdag för nya handläggare inom högre utbildning

En introduktion till UHR:s program för internationellt utbyte och samarbete inom högre utbildning. Dagen vänder sig till dig som nyligen börjat arbeta med frågorna.

Seminariet är fullbokat! 

Du kan till exempel arbeta som administratör, studie- och yrkesvägledare eller lärare, och har under det senaste året börjat arbeta med internationaliseringsfrågor på ett universitet eller en högskola.

Du får en introduktion till Erasmus+, Linnaeus-Palme, Minor Field Studies, Nordplus och våra andra internationella program för högre utbildning.

Program

09.30                 Kaffe

10.00                 Inledning/UHR:s roll som myndighet

10.15                 Sidas resestipendium
                           ASEM-DUO
                           Stipendium för avgiftsskyldiga studenter
                           Nordplus
                           MFS

11.30                 Lunch

12.30                 Linnaeus-Palme
                           Erasmus+
                           Utbytestjänstgöring för tjänstemän
                           Tips från handläggare
                           Frågestund

14.30                 Kaffe med fortsatt frågestund

15.00                 Avslutning

 

Mer om programmen för samarbete och utbyte

ASEM-DUO

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

Erasmus+ kunskapsallianser

Erasmus+ förberedande besök

Jean Monnet

Linnaeus-Palme partnerskap

Linnaeus-Palme planering

Minor Field Studies, MFS

Nordplus högre utbildning

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter