Gå till huvudinnehåll

Introduktionsdag för nya handläggare inom högre utbildning

En introduktion till UHR:s program för internationellt utbyte och samarbete inom högre utbildning. Dagen vänder sig till dig som nyligen börjat arbeta med frågorna.

Du kan till exempel arbeta som administratör, studie- och yrkesvägledare eller lärare, och har under det senaste året börjat arbeta med internationaliseringsfrågor på ett universitet eller en högskola.

Du får en introduktion till Erasmus+, Linnaeus-Palme, Minor Field Studies, Nordplus och våra andra internationella program för högre utbildning.

Anmälan och program

Vi publicerar länk till anmälan och program för dagen efter sommaren.

Mer om programmen för samarbete och utbyte

ASEM-DUO

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

Erasmus+ kunskapsallianser

Erasmus+ förberedande besök

Jean Monnet

Linnaeus-Palme partnerskap

Linnaeus-Palme planering

Minor Field Studies, MFS

Nordplus högre utbildning

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter