Gå till huvudinnehåll

Introduktionsdag för nya handläggare inom högre utbildning

En introduktion till UHR:s program för internationellt utbyte och samarbete inom högre utbildning. Dagen vänder sig till dig som nyligen börjat arbeta med frågorna.

Du kan till exempel arbeta som administratör, studie- och yrkesvägledare eller lärare, och har under det senaste året börjat arbeta med internationaliseringsfrågor på ett universitet eller en högskola.

Du får en introduktion till Erasmus+, Linnaeus-Palme, Minor Field Studies, Nordplus och våra andra internationella program för högre utbildning.

Program

09.30                 Kaffe

10.00                 Inledning/UHR:s roll som myndighet

10.15                 Sidas resestipendium
                           ASEM-DUO
                           Stipendium för avgiftsskyldiga studenter
                           Nordplus
                           MFS

11.30                 Lunch

12.30                 Linnaeus-Palme
                           Erasmus+
                           Utbytestjänstgöring för tjänstemän
                           Tips från handläggare
                           Frågestund

14.30                 Kaffe med fortsatt frågestund

15.00                 Avslutning

Anmälan

Anmälan till introduktionsdag 28 november 2017.

Mer om programmen för samarbete och utbyte

ASEM-DUO

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

Erasmus+ kunskapsallianser

Erasmus+ förberedande besök

Jean Monnet

Linnaeus-Palme partnerskap

Linnaeus-Palme planering

Minor Field Studies, MFS

Nordplus högre utbildning

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter