Lyssna
Anmälan är stängd.

Introduktionsmöte om internationellt utbyte inom högre utbildning

Välkommen på introduktionsmöte om UHR:s program för internationellt utbyte och samarbete inom högre utbildning. Dagen vänder sig till dig som börjat arbeta med internationalisering under det senaste året.

Mötet blir en introduktion till de internationella utbytesprogrammen för högre utbildning. Vi kommer att ge dig information om till exempel Erasmus+, Linnaeus-Palme, Minor Field Studies, Nordplus och andra utbytesprogram.

Dagen är uppdelad i ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass.

Förmiddagspasset som börjar kl 09:00 innehåller:

  • Presentation av UHR:s webbplats Utbyten.se.
  • Programinformation Linnaeus-Palme, Minor Field Studies (MFS), ASEM-DUO.
  • Nordplus och Nordic Master.
  • Utbytestjänstgöring för statsanställda.

Eftermiddagspasset som börjar kl 13:00 innehåller: