Anmälan är stängd.

Temadag: Digitalisering och internationellt samarbete för vuxnas lärande

Hur kan UHR:s internationella program om internationellt samarbete användas för att utveckla er organisation? Hur kan digitalisering göra er mer tillgängliga och flexibla och vad finns det för möjligheter att ansöka om bidrag inom dessa teman? Det får ni svar på under temadagen "Digitalisering och internationellt samarbete för vuxnas lärande".

Ta del av viktiga erfarenheter som kan hjälpa dig och din organisation med era utmaningar och utvecklingsbehov. På plats kommer ni att träffa våra handläggare och prata möjligheter inom internationellt utbyte, kompetensutveckling och utlandspraktik.

Preliminära programpunkter

  • Digitala verktyg – EPALE och Europass
  • Nordiskt-baltiskt samarbete: Nordplus vuxen – vad kan man göra? 
  • Europeiskt samarbete: Erasmus+ – Vad kan man göra? 
  • Projekt berättar: Erasmusprojekt ledde till flexibilitet, levande klassrum och inlärningsglädje; Viva Komvux: "Klara, färdiga, gå"
  • Tid för nätverkande och frågor
  • Skolverkets internationella engagemang: digital kompetens för vuxna
  • Globalt samarbete: Atlas och de globala programmen - vad kan man göra?

Talare

(fler talare publiceras löpande)

Jan Lindblom, undervisningsråd, nationell samordnare för den europeiska agendan för vuxnas lärande :

Jan Lindblom berättar om hur NVL arbetar för att stödja utvecklingen av vuxnas lärande inom några centrala områden och för olika målgrupper. Han kommer speciellt att fokusera på ett expertnätverk som arbetar med en rapport kring grundläggande digital kompetens för vuxna.

NVL är ett nordiskt nätverk för vuxnas lärande som VIA University College administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR), som också finansierar verksamheten. NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande i Norden. NVL fokuserar på tvärsektoriellt samarbete inom NMR:s prioriterade insatsområden. NVL främjar nätverkande och organiserar nordiska mötesplatser för erfarenhetsutbyte och lärande.

Pia Huhtisaari, lärare i engelska, och Irina Sadakova, förstelärare och projektansvarig för Erasmus+, Sundbybergs vuxenutbildning:

Pia Huhtisaari och Irina Sadakova berättar hur de ser på internationalisering och hur de upplever att internationalisering har hjälpt dem i deras arbete med skolutveckling. Bland annat har deras klassrum blivit mer digitala då interaktiva arbetssätt utvecklats. Studerande och lärare samskapar lektionerna på ett helt nytt sätt än tidigare och lärandet har blivit mer flexibelt i sin utformning.

 Utbytesprojektet gav elever nya inlärningsmiljöer

Anton Lygren, koordinator Yrkesspåret/Klara färdiga gå/Lokala jobbspår, Viva Komvux i Umeå:

Oavsett inriktning eller nivå på studierna gäller det att hela tiden ge eleverna ett "ordbad". På Viva Komvux är all undervisning organiserad för att maximera elevernas utveckling i svenska språket. Det i sig ökar förutsättningarna att lyckas med studierna för deras cirka 1 400 elever.

Digitalisering har möjliggjort framsteg i undervisningen och lärandet inom främst distans- och kvällskurser. Eleverna jobbar i en digital lärplattform när de har möjlighet och är på plats i skolan minst en gång i veckan för att träffa sin lärare. Skolan har kunnat och fortsätter att utveckla dessa kurser. Numera bedriver de även fjärrstudier.

Anton Lygren berättar om de internationella samarbeten de genomfört och vad de fått ut av det. Internationella samarbeten kan även påverka arbetet lokalt. Möjligheten att kunna åka iväg på seminarier i andra länder och nätverka har lett till att de fått lära mer om alternativa lösningar på utmaningar som de stöter på lokalt, regionalt eller nationellt.

Anmäl dig redan idag

Behandling av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter du lämnar i formuläret för att kunna kontakta dig i samband med evenemanget. Uppgifterna sparas i ett år.

Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter på Uhr.se

Medfinansierat av EU-programmet Erasmus+Logotyp EPALE