Lyssna

Konferens: Kvalitet i APL utomlands

Konferensen vänder sig till dig som vill få inspiration, exempel och metoder för hur du och din arbetsgrupp kan arbeta konkret med internationalisering och APL utomlands. Anmäl dig senast 28 februari!

Syftet med konferens är att dela kunskap om hur internationell praktik kan kvalitetssäkras och genomföras som en del av den ordinarie utbildningen. Under konferensen får deltagarna ta del av stöddokument, dela erfarenheter med varandra och ta dela av inspirerande exempel på hur en organisation kan arbeta före, under och efter en praktikperiod utomlands. Under dagen får du även veta mer om riskbedömning av praktikplatser och varför man bör göra en kartläggning av praktikplatsen innan man skickar elever/ studerande. Du får också veta mer om hur ett lärandeavtal kan formuleras samt hur Europass kan användas.

Läs mer om Europass på UHR:s webbplats.

Anmälan

Anmäl dig senast 28 februari. Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare Linda Nilsson via e-post till linda.nilsson@uhr.se

Anmäl dig till konferensen.

Har du inte möjlighet att delta detta datum? Konferensen hålls i även i Stockholm 21 mars. Anmäl dig till konferensen i Stockholm.