Kontaktseminarium: Creating Contacts and Cooperation between Accredited Organisations

Arbetar du i en organisation inom skola, yrkesutbildning eller vuxnas lärande som beviljats Erasmus+- ackreditering? Vill ni hitta partners att samarbeta med för framtida mobilitetsprojekt? Välkommen till ett seminarium med fokus på kontaktskapande. Anmälan senast den 28 januari.

Detta är ett renodlat kontaktseminarium där fokus ligger på en av huvudprinciperna för Erasmus+programmet: att bidra till det europeiska utbildningsområdet på ett tvärsektoriellt sätt.

Mer om seminariet och anmälan:

Creating Contacts and Cooperation between Accredited Organisations