Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium: Democracy speaks in many languages

Hur ger vi röst åt flerspråkighet inom skolan och pedagogiken? Vems röster hör vi inom utbildning och språkundervisning? Vet, ser och förstår vi hur minoriteter och flerspråkighet är en del av vår interaktion i klassrummet? Välkommen till ett seminarium på temat minoritetsspråk.

Om seminariet

Fokus för seminariet är att undersöka och diskutera språkinlärning och praxis utifrån nuvarande språkinlärningsparadigm, språklig motståndskraft och inlärarens självständighet.

Seminariet kommer att innehålla presentationer, workshops, skolbesök och informella möten. Seminariet hålls i Enare (Finland), som ligger i det nordligaste hörnet av Europeiska unionen. I kommunen används officiellt tre olika samiska språk sida vid sida med finska:  nordsamiska, enaresamiska och skoltesamiska. Nästan en tredjedel av invånarna i Enare (Inari) är samer.

Deltagarna i seminariet förväntas ta med sig hem ökad förståelse, nya idéer och metoder inom området multilingualism. Deltagarna förväntas nätverka för att förhoppningsvis använda sig av de möjligheter som finns inom Erasmus+.

Skolverket, Språkrådet och UHR kommer att vara några av föreläsarna på temat minoritetsspråk. Även European Center of Modern Languages medverkar. Sverige och Norge är medarrangörer.

Ansök om en plats

Ansök om en plats via SALTO senast den 10 september. Seminariet förväntas ha 40 deltagare, varav fyra platser är vikta åt Sverige.

Ansökan seminarium Democracy speaks many languages

Övrig viktig information från arrangör

Observera att de utvalda deltagarna förväntas delta i seminarieprogrammet i sin helhet och vara i Helsingfors den 12.11.2023 på eftermiddagen (exakt tid bekräftas innan ansökningsformuläret öppnas).

Det finns begränsade reseförbindelser från Helsingfors till Enare så  Finlands nationella programkontor Erasmus+ att samordna och täcka resan från Helsingfors till Enare och tillbaka. Mer information kommer att ges till de utvalda deltagarna. Programmet omfattar de 3 nätterna med hotellboende i enkelrum och måltiderna under seminariet och transporten från Helsingfors till Enare.

Så fungerar det

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier