Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium: Exploring Opportunities and Partnerships in a Nordic context

Detta kontaktseminarium har ett tvärsektoriellt fokus och inbjuder till deltagande av intressenter från skolutbildning (SCH), yrkesutbildning (VET), och högre utbildning (HE) samt den privata sektorn.

Seminariet syftar till att främja samarbetspartnerskap, ge stöd till potentiella sökande när det gäller idétänkande och projektutveckling, bygga vidare på målgruppernas kunskap om KA220. Målet med seminariet är att ge en plattform för yrkesverksamma att samarbeta och utveckla projekt inom ramen för Erasmus+ samarbetspartnerskap.

Det blir både plenarsessioner och sektorspass, där alla sökande ska välja ett av två spår utifrån vilken sektor de planerar att söka till, antingen skolutbildning eller yrkesutbildning.

De primära målgrupperna för detta kontaktseminarium kommer att vara sökande med viss erfarenhet inom Erasmus+ KA1 och/eller KA2.

Förväntade resultat:

  • Ökad medvetenhet om de möjligheter som ges i samarbetspartnerskap
  • En djupare kunskap om hur man utvecklar projektidéer utifrån institutionella och regionala behov
  • Ge nätverksmöjligheter med potentiella projektpartners
  • Plattform för utbyte av idéer och god praxis
  • Främjande och spridning av framgångsrika projekt
  • Öka det tvärsektoriella samarbetet mellan SCH, VET och HE
  • Potentiellt utveckla grunden för vidare samarbete och en projektplan

 

Anmälan görs via SALTO