Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium för ackrediterade skolor med intresse för gruppmobilitet med tema demokrati och medborgarskap

Välkommen till ett kontaktseminarium för Erasmus+  ackrediterade grund- och gymnasieskolor. Seminariet är inriktat på deltagare som är intresserade av att starta gruppmobiliteter för elever inom temat deltagande i demokratiskt liv och aktivt medborgarskap.

Om seminariet

Syftet med detta kontaktseminarium är att ge företrädare för grundskolor och gymnasiet en möjlighet att utveckla idéer om gruppmobilitet för elever, relaterad till Erasmus+-prioriteringen "deltagande i det demokratiska livet, gemensamma värderingar och medborgerligt engagemang" och att hitta partners.

Deltagarna förväntas att under seminariet bredda nätverket av partnerskolor för rörlighet i lärande, inom ramen för Erasmus-ackrediteringen inom skolutbildningsområdet. Deltagarna förväntas också utveckla projektidéer för gruppmobilitet för elever (12–18 år) relaterade till deltagande i det demokratiska livet, gemensamma värderingar och medborgerligt engagemang.

Seminariet är en aktivitet inom långtids TCA ”PEACE”, Participation in Democratic Life and Civic Engagement for Erasmus+ SE01 deltar i denna långtids TCA och medverkar i aktiviteten.

Engelsk titel på TCA-seminariet: Group mobility of pupils for accredited schools related to participation in democratic life, common values and civic engagement

Totalt antal deltagare på seminariet beräknas till 30 personer, vara två platser är vikta för svenska deltagare. Endast representanter från ackrediterade organisationer kan delta i seminariet. 

Ansökan

Läs mer och ansök om en plats: Events | SALTO (salto-et.net)

Ansök senast den 8 september 2023

Så fungerar det

Mer om programmet | Erasmus+ kontaktseminarier | Utbyten.se