Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium för förskolan 2022

En möjlighet för dig som arbetar inom förskolan att hitta nya vägar för att stärka barns naturliga lärande genom samarbete med kollegor i Norden och Baltikum.

Hur kan lärmiljön stödja och uppmuntra den naturliga nyfikenheten och lärandet hos barn? Och hur kan intresset för hållbarhet väckas och utvecklas? Varmt välkommen till ett seminarium med fokus på barnkonventionen och Agenda 2030, där du får lära mer om undervisning som främjar lek, kreativitet och lustfyllt lärande och ta del av pedagogiskt material och övningar.

Mer om kontaktseminariet för förskolan 2022