Anmälan är stängd.

En möjlighet för dig som arbetar inom yrkesutbildning och vuxnas lärande att möta kollegor från andra länder och utbyta erfarenheter och diskutera möjliga lösningar för att minska glappet mellan utbildnings- och yrkesvärld.

Seminariet fokuserar på att minska gapet mellan arbetsliv och utbildningsvärld samt ska bygga en bro mellan möjliga arbetstillfällen och relevanta kompetenser. Dela erfarenheter, diskutera möjligheter, nätverka och ta tillsammans fram nya lösningsfokuserade idéer på hur utmaningar kan lösas.

Mer om seminariet och hur du ansöker hittar du här.