Anmälan är stängd.

INSTÄLLD Kontaktseminarium om kvalitet i ’dual learning’ för IVET

Det nya Erasmus+ programmet kommer att erbjuda många möjligheter både inom KA1 och KA2 till europeiskt samarbete för att förbättra kvaliteten på ”dual learning” inom IVT och inom APL.

Seminariet kommer att diskutera: kvalitetsförbättringar, hur användningen av denna möjlighet kan öka, jobbskuggning, strategiska partnerskap som nätverksprojekt, erfarenhetsutbyte, smt möjlighet att hitta partners för att initiera och fortsätta samarbeten inom ”dual learning”.

Här kan du läsa mer om seminariet och om hur du anmäler dig.