Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium: Optimising Mobility for Adult Learners as Active Citizens

Seminariet i Tours är ett kontaktseminarium som syftar till att sammanföra organisationer från hela Europa, verksamma inom vuxenutbildningen med intresse av att söka framtida mobilitetsprojekt inom Erasmus+. Seminariets tema är aktivt medborgarskap.

Mer om seminariet

Deltagarna kommer att få arbeta tillsammans för att utforska innovativa och alternativa former av demokratiskt deltagande och inspireras till att skapa nya mobilitetspartnerskap och nätverk. På seminariet deltar ca 60 personer från hela Europa. Av dem är 20 är från värdlandet Frankrike, som också kommer att stå för flera lärande exempel under seminariet. Mer information finns på SALTO-plattformen där även ansökan görs.

Antal platser för deltagare från Sverige: två (2)

Ansök om en plats

Sista anmälningsdag är 25 september. Ansökan sker via SALTO-plattformen.

Så fungerar det 

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier