INSTÄLLD Kontaktseminarium: Permeability between different sectors as key factor for equity in Education

Nyanlända, ensamkommande ungdomar och unga vuxna invandrare möts av utmaningar när de ska komma in i det formella utbildningssystemet för att få kvalifikationer, betyg och examen. Hur minska barriären mellan yrkesutbildning och högre utbildning? Seminariet vill skapa dialog och transparens mellan olika utbildningsområden så att en fortsatt skolgång underlättas.

Seminariet förväntas bland annat:

  • möjliggöra erfarenhetsutbyte
  • möjliggöra monitorering av pågående projekt som har arbetat med temat
  • diskutera flexibla skolmiljöer och metoder för NEETs – till exempel ökad work-based learning för unga vuxna, Second Chance för unga vuxna
  • öka medvetenhet och kunskap om goda exempel inom området, identifiera goda exempel på just genomtränglighet mellan yrkesutbildning och högre utbildning

Mer om seminariet och hur du ansöker