INSTÄLLD Kontaktseminarium: Promising Practices for Inclusive Classroom Environment

Seminariet är en uppföljning till kontaktseminariet ”Making the Classroom Inclusive” från 2019. Deltagarna delar och utbyter erfarenheter och goda exempel samt bygger nätverk för framtida internationella samarbeten kring temat inkludering.

Frågor som lyfts under seminariet:

  • exempel på hur man arbetar i praktiken med barn med SEN
  • hur utveckla lämpliga resurser för elever med särskilda behov och funktionvarianter?
  • hur arrangera och ordna ett inkluderande klassrum?
  • vilka strategier bör man ha i olika undervisningssituationer?

Information om och anmälan till kontaktseminariet