Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium: TCA Erasmus+ VET Mobility Summit 2020

Detta seminarium vänder sig till APL- samt LIA- studenter som har avslutat sin utlandspraktik inom ett Erasmus+ VET-projekt under perioden hösten 2019 samt våren 2020. Seminariet äger rum i Berlin, Tyskland 15-17 november 2020.

Seminariet ska synliggöra de positiva effekter som praktikperioden medför - både på det personliga och på det yrkesmässiga planet för studenten.

Läs mer om seminariet.