Lyssna

Lär dig mer om internationellt samarbete på Biblioteksdagarna

Kom och träffa våra handläggare inom Erasmus+ och EPALE på Biblioteksdagarna. Vi kommer berätta om hur du kan nätverka eller söka om medel för att samarbeta internationellt.

På Biblioteksdagarna samlas aktiva inom biblioteksverksamhet för att lyssna, samtala och utbyta idéer. Välkommen att besöka UHRs monter, fysiskt eller virtuellt, och träffa våra handläggare som jobbar med internationella samarbeten.

Mer information hittar du på Svensk biblioteksförenings webbsida:

Program för Biblioteksdagarna 5-6 maj