Lyssna

Lifelong Guidance – policy and practice

UHR arrangerar, i samarbete med Arbetsförmedlingen och Skolverket, en internationell konferens för vägledare under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Syftet med konferensen är att erbjuda en viktig och aktuell mötesarena där deltagarna kan utbyta erfarenheter, ta del av goda exempel och verka för ett ökat samarbete såväl nationellt som internationellt. 

Mer information publiceras när programmet börjar bli klart.

Här hittar du mer information om UHR:s information för vägledare.