Anmälan är stängd.

Malmö: Förskola, skola - Få hjälp med ansökan till Erasmus+ skola

Planerar du att söka bidrag för ett projekt inom Erasmus+ mobilitet eller strategiska partnerskap? Välkommen till vårt ansökningsseminarium där vi ger dig stöd och råd inför ansökningsomgången 2020.

Observera:

Är ni ett yrkesgymnasium som vill söka medel för yrkespraktik ska du istället anmäla dig till de ansökningsseminarier som gäller Erasmus+ mobilitet yrkesutbilning.

Om seminariet

För att du ska få ut så mycket som möjligt av seminariet är det bra om er organisation har börjat planera er ansökan. Du kan vara nybörjare som bara vill ha inspiration eller så har du redan påbörjat en ansökan och behöver stöd.

Under ansökningsseminariet får du möjlighet att ställa konkreta frågor om er ansökan till oss Erasmus+handläggare. Vi tittar på bedömningskriterierna, ansökningshandlingarna och ger tips och råd inför ansökan 2020.

Förbered dig inför seminariet

Du ska vara påläst om hur ansökan går till, prioriteringar och mål som projektet ska koppla till och gå igenom ansökningshandlingarna och det stöd som finns för varje projekttyp. För att kunna få en så individualiserad hjälp som möjligt ber vi dig att skicka in ditt utkast på projektidé eller påbörjad ansökan en vecka innan seminariet äger rum, senast den 14 januari. Utkastet skickar du till erasmusplus@uhr.se.

Mobilitet:

Erasmus+ mobilitet skola

Strategiska partnerskap

Erasmus+ strategiska partnerskap skola – mellan enbart skolor

Erasmus+ strategiska partnerskap skola – mellan olika typer av organisationer

Anmälan

Du skickar in din anmälan med kontaktuppgifter senast den 14 januari:

Anmälan ansökningsseminarium Erasmus+ 20 januari 2020, Malmö

Kontakt

Har du frågor om Erasmus+ för förskola/skola ? Mejla eller ring oss:

  • Erasmus+ mobilitet: ka1skola@uhr.se
  • Eramsu+ strategiska partnerskap mellan skolor: ka2skola@uhr.se
  • Erasmus+ strategiska partnerskap mellan olika typer av organisationer: ka2partnerskap@uhr.se
  • Telefon: 010-470 03 00 (växel, fråga efter handläggare för Erasmus+ skola)

Har du frågor om seminariet, kontakta Jessica Hintze, UHR, jessica.hintze@uhr.se, 010-470 04 85.

Har du frågor om det praktiska och plats för seminariet, kontakta Annie Bergh, Malmö stad, 0708825987, annie.bergh@malmo.se.