Lär dig mer om hur du och din skola kan arbeta med skolutveckling genom programmen Erasmus+, Nordplus, Atlas och eTwinning.

Seminarium den 17 januari, klockan 13:15.
Hur kan utbyten och samarbeten med andra länder bidra till att höja kompetensen och måluppfyllelsen i skolan? Jobbskugga på skolor, gå på kurs, samarbeta och utbyt metoder och idéer i projekt tillsammans med skolor och andra aktörer.


Medverkande: Jessica Hintze, Jessica Svedlund, Susanne Hagström, och Mia Sandvik, Universitets- och högskolerådet.

Ladda ner konferensprogrammet