Gå till huvudinnehåll

Internationellt samarbete och utbyte inom utbildning är ett verktyg för utveckling och för att nå målen i läroplaner och styrdokument. Välkommen till monter C00:16 för att prata om vilka möjligheter vi kan erbjuda dig, dina kollegor och dem du undervisar eller möter i utbildningssammanhang!

Oavsett om det handlar om förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, yrkesutbildning, vuxenutbildning eller högskola är möjligheten till ett internationellt perspektiv något som ger nya kunskaper och erfarenheter, nya kontakter, nya metoder och arbetssätt, stärkt yrkeskompetens, ökat engagemang för internationella frågor och större förståelse för omvärlden och sig själv.

Genom de möjligheter till finansiering vi erbjuder kan du och din organisation genomföra internationella samarbetesprojekt med partners i hela världen. Det kan handla om allt från mindre samarbeten med fokus på erfarenhetsutbyte till större utvecklingsprojekt i syfte att ta fram nya idéer, kurser och undervisningsmetoder. Det kan också handla om utbyten för individer som kompetensutveckling för lärare och personal eller praktik, studier och fältstudier för elever, studerande eller studenter.

Vi erbjuder även digitala plattformar för internationellt samarbete genom EPALE för alla som arbetar med vuxnas lärande och verktyget eTwinning för lärare och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Genom verksamheten Den globala skolan arrangerar vi fortbildning för lärare och skolpersonal i lärande för hållbar utveckling. Söker du jobb i andra europeiska länder finns CV-verktyget Europass som gör dina kvalifikationer enklare att förstå för arbetsgivare i Europa.

Program för internationellt samarbete och utbyte

Hitta rätt program för dig och din organisation

Mer om Europass på Uhr.se

Bokmässans webbplats

Logotyp EU Medfinansierat av EU-programmet Erasmus+