Folk och Kultur pågår under fyra dagar med teman som spänner från demokrati, miljö och jämställdhet till integration och kulturpolitik. Träffa oss och lär mer om hur er organisation kan använda de möjligheter som finns för internationellt samarbete och utbyte i ert arbete med frågorna.

Den tredje upplagan av Folk och Kultur, den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik i Sverige och Norden, äger rum i februari 2020. Här skapas den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.

Vi från UHR är med 5-7 februari och berättar om möjligheterna till internationella samarbeten och utbyten och om de digitala verktyg och plattformar du kan använda i ditt arbete.

Anmälan och mer information

På Folk och Kulturs webbplats finns anmälningsformulär och mer information om utställare och program:

Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent 2020

Finansiering för internationellt samarbete och utbyte

Atlas partnerskap

Atlas praktik

Atlas konferens

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Nordplus Vuxen

Digital mötesplats för vuxenutbildare

Möjligheter att nätverka med kollegor runt om i Europa, nyheter och evenemang, verktyg och nyttiga länkar för dig som arbetar med vuxenlärande finns samlat på Europeiska kommissionens webbplats EPALE.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Logotyp EPALE