För första gången deltar Universitets- och högskolerådet, UHR, på Järvaveckan där vi bland annat berättar om de möjligheter till internationella samarbeten och utbyten som du och din organisation kan ta del av.

UHR deltar för allra första gången på Järvaveckan tillsammans med Universitetskanslersämbetet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Där kommer vi genomföra en paneldebatt den 12 juni mellan klockan 17-18 på temat inkludering och breddad rekrytering till studier.

Ta del av vår verksamhet och våra tjänster

Vi finns också på plats i ett mässtält och informerar och svarar på frågor om UHR:s verksamhet och våra tjänster inom utbildningsområdet. Vi berättar hur man kan få sin utländska utbildning bedömd, om behörighet, reell kompetens och anmälan till högskolestudier. Och vad vi erbjuder för internationella möjligheter etcetera.

Upptäck möjligheternas Europa

För första gången deltar vi också tillsammans med EU-kommissionen, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF ) på Järvaveckan. 

Vi vill inspirera människor att ta del av den frihet som EU erbjuder – oavsett om det gäller resor, studier, praktik, arbete eller volontärtjänster. I vårt tält presenteras några av EU:s mest populära satsningar för unga: Erasmus+, Eures, Europeiska Solidaritetskåren, Europa för medborgarna och Europaåret för kulturarv.

Vill du veta mer om programmets innehåll och hålltider hittar du mer information på EU-kommissionens Facebook-sida.

Varför Järvaveckan

Syftet med Järvaveckan är att minska avståndet mellan medborgare och makthavare. En mötesplats som för människor och folkvalda närmare varandra genom samtal och diskussioner.

Välkommen att besöka oss på Järvaveckan!

Mer om Järvaveckan på jarvaveckan.se