Möt oss på konferensen Skapa hållbara framtider genom kulturarv

Hur kan kulturarv användas för att skapa en mer hållbar framtid? Det är temat för NCK:s vårkonferens. Vi från UHR är där och berättar om hur er organisation kan använda de möjligheter som finns för internationellt samarbete och utbyte i ert arbete med frågan.

Konferensen har tre delteman: konfliktlösning genom svårt kulturarv, hur kulturarvet kan skapa en framtid av mångfald och kulturarv och klimatförändringar.

Vi från UHR är med och berättar om möjligheterna till internationella samarbeten och utbyten och om de digitala verktyg och plattformar du kan använda i ditt arbete.

Anmälan och mer information

På NCK:s webbplats finns anmälningsformulär och mer information om utställare och program:

Vårkonferensen Skapa hållbara framtider genom kulturarv på NCK:s webbplats

Finansiering för internationellt samarbete och utbyte

Atlas partnerskap

Atlas praktik

Atlas konferens

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Nordplus Vuxen

Digital mötesplats för vuxenutbildare

Möjligheter att nätverka med kollegor runt om i Europa, nyheter och evenemang, verktyg och nyttiga länkar för dig som arbetar med vuxenlärande finns samlat på Europeiska kommissionens webbplats EPALE.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Logotyp EPALE