Gå till huvudinnehåll

I år är vi med på Skolans ledarkonvent där du kan ta del av hur internationellt samarbete och utbyte kan vara en del i ert arbete att utveckla och stärka er verksamhet.

Internationellt samarbete och utbyte - ett sätt att höja kvaliteten i utbildningen

I år utgår konferensen från begrepp som likvärdighet och identitet. Begreppen är sammankopplade på flera olika sätt. Det handlar om att utjämna sociala skillnader som föräldrars utbildningsbakgrund och socioekonomiska olikheter men även om andra faktorer som kan påverka elevers skolidentitet.

Och här kan de olika programmen för internationellt samarbet och utbyte användas. För kompetensutveckling, utvecklingsprojekt av olika slag och annan verksamhetsutveckling.

Mer om programmen

Mer om Skolans ledarkonvent