Gå till huvudinnehåll

Välkommen till Universitets- och högskolerådets (UHR) föreläsning på årets Skolforum: Internationella möjligheter för lärare och elever inom yrkesutbildning - APL, fortbildning och samarbete som höjer din skolas attraktionskraft.

Genom internationell APL (arbetsförlagt lärande) och kompetensutveckling i sitt yrke får elever och lärare nya perspektiv och ökade språkkunskaper. UHR ansvarar för flera program som ger skolor möjlighet till finansiering för att kunna erbjuda elever praktikplatser i andra länder vilket höjer skolornas attraktionskraft för både elever och personal. Vi berättar hur skolor, lärare och ledning kan ta del av möjligheterna inom Erasmus+ yrkesutbildning.